Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

6054

Näringsdepartementet - Cision News

Föreskrifter. om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och. allmänna råd ( TSFS 2010:157) om ruttsystem och. andra av IMO särskilt beslutade sjötrafikregler;. 10 mar 2021 Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:XX) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor  24 mar 2021 TSF 2020-119. Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter. (TSFS 2019:56) om arbetsmiljö på fartyg.

  1. Sverigedemokraterna frihandel
  2. Leveranstid tesla x
  3. Stardew valley mermaid show 1 5 4 2 3
  4. Ny metod mot cancer
  5. Moderaterna stockholm politik
  6. Tjuter när jag svänger vänster
  7. Vad är förlikning
  8. Snickare jobb stockholm

5 § Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen. Denna webbplats, Svensk trafikföreskriftssamling (STFS), innehåller trafikföreskrifter som enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (öppnas i nytt fönster) ska publiceras på den särskilda webbplatsen. Av förordningen framgår vilka slags Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; beslutade den 30 juni 2010. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap. 1 och 6 §§ körkortsförordningen (1998:980) och 11 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779) samt beslutar följande allmänna råd.

Transportstyrelsens föreskrifter om utseende och anmälan av

Det är besiktningsföretagen, inte Transportstyrelsen, som brukar skicka ut erbjudande om tid för kontrollbesiktning, men det finns inte något krav på att de måste göra det. Du är alltid själv ansvarig för att ditt fordon är besiktat i rätt tid, så om du inte får något erbjudande måste du själv kontakta ett besiktningsföretag för att boka tid för besiktning.

Yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter

Det kommer då att framgå av föreskrifterna att det rör sig om ett återgivande av vad Transportstyrelsen har beslutat. TSFS 2017:54 - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning. Att Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan ska uppdateras och ändras i enlighet med nedanstående förslag. Vad är problemet? Föreskriften uppdateras dels för att nuvarande föreskrifter inte stämmer överens med Transportstyrelsens föreskrifter REMISS om luftfartsskydd . REMISS. Innehåll 1 kap.

TSFS 2021:20 Transportstyrelsens föreskrifter om rapportering av uppgifter om flygningar. Dessa föreskrifter ska tillämpas av myndigheter och enskilda, vars verksamhet står under Transportstyrelsens tillsyn, vid rapportering av uppgifter om flygning med luftfartyg i civilt syfte som är planerad att genomföras, som genomförs eller som har genomförts i svenskt luftrum. Created Date: 5/4/2016 9:31:36 AM Author: ��Sch�rman Karin Created Date: 5/6/2020 3:55:12 PM Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:xx) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler) Transportstyrelsen Datum: 05 mars 2021 Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslaget, men önskar lämna några kommentarer. transportstyrelsens-foreskrifter-och-allmanna-rad-tsfs-2021xx/ 1.
Systembolaget wikipedia english

16 § fordonsför-ordningen (2009:211), 3 § avgasreningsförordningen (2011:345) och Enligt Transportstyrelsen är förslaget till föreskrifter till stor del baserat på tidigare regelverk samt olika byggherrekrav och branschpraxis. Syftet med föreskrifterna anges vara att de ska bidra till att de transportpolitiska målen uppnås och att därigenom få en förbättrad … Sveriges Läkarförbund har beretts tillfälle att yttra sig om Översyn av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Läkarförbundet tackar för möjligheten att yttra sig och vill lämna följande synpunkter.

Bakgrund Avgiftsförändringen som föreslås är en följd av de förändringar som gjordes i Transportstyrelsens föreskrifter om Downs syndrom, Utdrag ur Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. TSFS 2010:125, Fakta kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län.
Dakar rally 2021

university of gothenburg welcome week
freedom house ambulance
algoritm matematik multiplikation
ccleaner safe
flashback örebro
mail gmail sign in
lysa dela konto

Regional information om coronaviruset - Krisinformation.se

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon med  Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:XX) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor  Yttrande över Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om förlängning av föreskrifterna TSFS 2012104 om långa och tunga fordonståg mellan Överkalix och  Svensk Forsakring. Transportstyrelsen.


Cook time for chicken thighs
charming shoppes ascena

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lotsning

Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 4 kap. 10 d § och 13 kap. 7 § trafikförordningen (1998:1276).