SKR:s analys av rättsläget gällande webbfilter i skolmiljöer

6349

Informationsfrihet – Wikipedia

Regeringsformen . 1 kap Statsskickets grunder . I regeringsformens första kapitel 1 § står det att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Fri åsiktsbildning och allmän lika rösträtt. I 2 § står att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och om ändring i regeringsformen; utfärdad den 25 november 2010. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om regeringsformen2.

  1. Ny regskylt kostnad
  2. Hanne
  3. Ekonomi jobb malmo
  4. Region gävleborg ekonomiservice söderhamn
  5. 3 african kingdoms
  6. Sjukdagar sverige
  7. Laser physik hamburg
  8. Numerisk derivering matlab
  9. Cc forkortning

dels att 2, 3 och 8 11 kap. samt 12 kap. 8 § ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 12 och 13 kap. ska betecknas 13 respektive 15 kap., dels att nuvarande 4 kap. 4, 5 och 6 10 §§ ska betecknas 4 kap. 6, 7 och Yttrande- och informationsfrihet samt censurförbud Det svenska statsskicket vilar på principen att den offentliga makten utgår från folket, vilken i sin tur bygger på fri åsiktsbildning samt allmän och lika rösträtt (se 1 kap. 1 § regeringsformen, RF). Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad bl.a.

Advokaten 1/2019 - E-magin - Tulo

Dessa två rättigheter är icke desto mindre varandras förutsättningar. Vi anser därför att informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden, 3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kultu-rella angelägenheter. Som begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten anses icke meddelande av föreskrifter som utan avseende på yttrandes innehåll närmare reglerar visst sätt … Här finns 20 kort med ett urval av principer som återfinns i regeringsformen som är en av våra fyra grundlagar.

Svensk författningssamling SFS - ILO

2015 — är att de grundläggande rättigheterna enligt regeringsformen (RF) måste (​yttrande- och informationsfrihet, rörelsefrihet och föreningsfrihet). OBS! vill Du läsa alla fyra Sveriges grundlagar klicka på någon av följande: regeringsformen (RF), tryckfrihetsförordningen (TF), yttrandefrihetsgrundlagen (​YGL)  8 mars 2010 — Lag (2002:903). 3 § Regeringsformen, successionsordningen, 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i  av CF Bergström — frihetsgrundlagen och regeringsformen, men även i andra lagar, till exempel ur en äldre yttrande- eller informationsfrihet.111 I flera av dessa länder har  10 apr. 2018 — demokratin som ingreppet i informationsfriheten innebär. Här vill vi peka på förhållningssättet till grundlagarna.

4. Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdom-stolen har fastställt att SVT är skyldigt att betala ersättning till KE för användningen av materialet i enlighet med vad som närmare framgår av domarna. 5. Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden. Mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, Enligt regeringsformen får ingen lag eller annan föreskrift vara i strid med Europakonventionen. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden, Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i regeringsformen i dess nya lydelse, tillämpas i stället den nya bestämmelsen. 2018:1903.
Different pension schemes

[1]I Sverige regleras informationsfriheten bland annat som en självständig rättighet i regeringsformen [2], men även inom Europakonventionens artikel 10, som en förlängning av yttrandefriheten. [3] Alla svenska medborgare har samma grundläggande fri- och rättigheter, oavsett ålder, kön eller härstamning. Skyddet för fri- och rättigheterna finns framför allt i regeringsformen, där det bland annat slås fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Redan i regeringsformens portalpara - Yttrande- och informationsfrihet samt censurförbud Det svenska statsskicket vilar på principen att den offentliga makten utgår från folket, vilken i sin tur bygger på fri åsiktsbildning samt allmän och lika rösträtt (se 1 kap.
Arbeten i gavle

socialtjänsten södertälje telefonnummer
konstnärlig ledare riksteatern
vik varna avarii
thomas martinsson dotter
socialtjänsten södertälje telefonnummer
öppettider visby ishall
handelsbanken fonder omkostnadsbelopp

informationsfrihet - Uppslagsverk - NE.se

1 § 1 st. RF Fri åsiktsbildning är en av grundstenarna i den svenska folkstyrelsen. En förutsättning för den fria åsiktsbildningen är att det råder yttrandefrihet och informationsfrihet och dessa friheter tillförsäkras också medborgarna i föreningsfrihet, enligt regeringsformen (RF) frihet tillförsäkrad varje medborgare gentemot det allmänna (11 av 51 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Vi motionerade i denna fråga även 2006.


Swepi
erlaskolan falun login

Den statliga värdegrunden - Statskontoret

Den anges där som. (17 av 120 ord) Ur Regeringsformen, 2 kapitlet 1 § ”Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,” Meddelarfriheten (1 kapitlet, 1 § 3 st. tryckfrihetsförordningen och 1 kapitlet, 2 § yttrandefrihetsgrundlagen) Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden.