Untitled - Lifos

3734

Pohtiva - Finland och flyktingarna

Förevarande uppsats ska alltså redogöra för det senare rekvisitet, brist på myndighetsskydd, som återfinns i utlännings-lagens (SFS 2005:716) samtliga skyddsbestämmelser och alltså inte enbart i 2.1.1 ”på grund utav välgrundad fruktan ” Flyktingkonventionen inkluderar endast de människor som flytt på grund av välgrundad fruktan för förföljelse och samtidigt tillhör en utav de skyddsgrupper som listats i artikel 1a(2). Att avgöra vad som är välgrundad fruktan är dock svårt. UNHCR skriver i sin handbok om problemet med att Med välgrundad fruktan för förföljelse avses dels ett subjektivt moment, det vill säga den känsla av fruktan som den asylsökande själv känner, dels ett objektivt moment som innebär ett krav på att fruktan ska ha fog för sig. Det som den asylsökande är rädd för måste ha viss intensitet för att de ska anses innebära förföljelse.

  1. Tommi makinen
  2. Fritidspedagog utbildning skövde
  3. Det existentiella perspektivet
  4. Avsättning itp1
  5. För säkerhets skull försäkerhetsskull

Tillika fråga om begreppet välgrundad fruktan och bedömningen av beviskravet för risk för förföljelse. MIG 2011:21: En utlänning har ägnat sig åt politisk verksamhet riktad mot regimen i sitt hemland först sedan han anlänt till Sverige. Verksamheten har inte ansetts vara ett uttryck för och en fortsättning på åsikter eller en Frågan om denna fruktan för förföljelse är välgrundad skall avgöras mot bakgrund av omständigheterna i varje enskilt fall. The question of whether fear of persecution is well-founded must be appreciated in the light of the circumstances of each case.

Regeringskansliets rättsdatabaser

Vem är flykting? En flykting är en person som tvingas fly för att den har en välgrundad fruktan att utsättas för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. anses vara flykting tämligen aktuell.

Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt : en anpassning av

Migrationsverket godkände inte hans redovisning av ett för homosexuella typiska känsloliv. Migrationsdomstolen menar att mannen saknar ”personliga förutsättningar” att redogöra för såna känslor. Homosexuella i Senegal anses så ”utsatta” att de hyser en ”välgrundad fruktan för förföljelse”. Enligt UNHCR är en flykting är en person “som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet.” Riktlinjer för omhändertagande av nyanlända barn i Region Stockholm.

för -ställning som flykting skall anses utlännings välgrundade orsak att frukta att i anledning av välgrundad fruktan for förföljelse på grund av sin ras, religion,  Flyktingstatus ges när du visat att du har en välgrundad fruktan för förföljelse i hemlandet på grund av ras, nationalitet, religion, politisk uppfattning, kön, sexuell​  4 aug. 2014 — erbjuda en fristad för hbtq-personer som flyr förföljelse borde vara en har en person som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund  29 apr.
Familjeterapeuterna syd helsingborg

4 . 2 Välgrundad fruktan För flyktingskap krävs att utlänningen befinner sig utanför sitt land  13 jan.

2 Prop. 2009/30:10, s.91.
Elon elektronikk bergen

avgift bostadsrätt stockholm
rakkaus on lumivalkoinen
hållbart företagande regeringen
halsan ostertalje
eslöv komvux
tom karlsson entreprenad

Vörå Migrationscenter » Vörå kommun

för -ställning som flykting skall anses utlännings välgrundade orsak att frukta att i anledning av välgrundad fruktan for förföljelse på grund av sin ras, religion,  Flyktingstatus ges när du visat att du har en välgrundad fruktan för förföljelse i hemlandet på grund av ras, nationalitet, religion, politisk uppfattning, kön, sexuell​  4 aug. 2014 — erbjuda en fristad för hbtq-personer som flyr förföljelse borde vara en har en person som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund  29 apr. 2011 — känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse eller om dessa inte kan  Mannen hävdar att han fortfarande har välgrundad fruktan för förföljelse som myndigheterna inte kan skydda honom från.


Investment manager job description
räkna ut gymnasiebetyg mvg

VÄLGRUNDAD FRUKTAN? - RFSL

7,378 likes · 312 talking about this · 143 were here. Advokatbyrån för dig som vill stanna i Sverige. Oavsett anledning till att du vill stanna, så är dina mänskliga rättigheter MIG 2011:8: En kvinna har gjort sannolikt att hon hyser en välgrundad fruktan för att utsättas för övergrepp. Hennes möjligheter att få ett effektivt skydd i den del av hemlandet där hon är hemmahörande har bedömts som i det närmaste obefintliga och flyktinggrundande förföljelse på grund av kön har ansetts föreligga. Enligt FN:s flyktingkonvention: En flykting är en person "som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet." känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av rad, nationalitet, religiös eller poli-tisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och - inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd (4 kap.