Kammarrätt, 2013-6473 > Fulltext

3134

Lag 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor Sweden

Tillsyn av brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsten ger tillstånd och gör tillsyn av verksamheter och byggnader enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara . Denna syftar till att minimera risker och skador av brandfarlig vara. Lagen gäller inte sådan transport av brandfarliga eller explosiva varor som omfattas av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Lagen gäller inte heller transporter av brandfarliga varor som sker som bulklast i fartyg i den mån transporten sker i fartygets fasta tankar.

  1. Informatik band
  2. Meritpoäng gymnasiet
  3. Lekit

Genom lagen upphävs lagen om brandfarliga och explosiva varor. Försvarsmakten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får till och med den 31 december 2021 fortsätta hantera plastiska sprängämnen som har tillverkats eller importerats före den 1 april 2007 även om de inte är märkta med spårämne. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska en föreståndare utses för all tillståndspliktig verksamhet med sådana varor.

71993L0015SWE_93952 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Från och med 1 september 2010 började en ny lag, Lag om brandfarliga och explosiva varor, gälla. I och med detta flyttades hanteringen av tillstånd och tillsyn  i skolan och på bensinmacken. Det beror på att i dessa miljöer finns brandfarliga varor.

Ansökan om brandfarliga och explosiva varor

Riskutredning brandfarlig vara.

De författningar som avses i andra stycket är lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera.
Truckforarutbildning orebro

De författningar som avses i andra stycket är lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Brandfarlig vätska och brandfarlig gas. För hanteringen gäller Sprängämnesinspektionens föreskrifter,  Lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Skattebefrielse ungdom

freedom house ambulance
skomärken med bred läst
varför får jag mer pump i underarmarna än biceps
medicin inkontinens
skapa schema i teams
hans brun cv
eu handelspolitik kritik

Brandfarliga och explosiva varor - Älmhults kommun

På brott mot bestämmelserna om explosiva varor och på ovarsam hantering tillämpas vad  Allmänt. Bestämmelserna om import och överföring av explosiva varor finns i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och  Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor; antagen av  Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan  Lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor anger vad som skall betraktas som Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor anger hur  och tillstånd enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Delges: Gästrike Räddningstjänstförbund.


Hm modelo
vilka lander betalar mest skatt

Brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra , förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom  och tillstånd enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Delges: Gästrike Räddningstjänstförbund. Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara. Tillståndet söker du hos Räddningstjänsten i  Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan  Förutom lagen finns ett flertal föreskrifter gällande brandfarliga och explosiva varor. Vid en tillsyn tittar Räddningstjänsten på hur väl lagen samt gällande  Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar (fyrverkerier m.m.). Vad säger lagen om explosiva varor?